22 thg 11, 2020
- Yên: Alo, thứ 4 đi Sầm Sơn nhé? - Bình: Để thứ 6 đi, mẹ tao lên trông con vợ chồng tao mới đi được. - Yên: Không! Mấy anh em mình đi riê...