Trực tiếp từ VŨ HÁN nơi có dịch bệnh VIÊM PHỔI cấp do VIRUS CORONA