Tạo chữ ký online miễn phí trên website

Nhiều khi bạn cần một chữ ký cho bài viết hay một avata để tạo dấu ấn một nickname trên blog/website hay diễn đàn.Bạn không muốn sử dụng photoshop hay phần mềm chuyên dụng vì có thể do không biết sử dụng và không muốn cài đặt.Vậy bạn có thể thông qua các dịch vụ web miễn phí để tạo ra các chữ ký .

Bài viết này giới thiệu cho các bạn cách tạo chữ kí online độc đáo với MyLiveSignature.Com.Tạo chữ ký theo tên mình vừa đẹp vừa nhanh vô cùng hiệu quả.

Tạo chữ ký online miễn phí trên website

Tạo chữ kí online với Mylivesignature.com
Bắt đầu thủ thuật:
Đầu tiên ban truy cập vào trang web: Mylivesignature.com
và thực hiện 5 bước sau để có 1 chữ kí như ý muốn.
Bước 1: Điền tên của bạn
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Bước 2: Chọn font (có tất cả 120 font cho bạn chọn)
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Bước 3: chọn kích thước
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Bước 4: Chọn màu
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Bước 5: Chọn kiểu hiển thị (nằm ngang, nghiêng...)
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Cuối cùng ta có kết quả như bên dưới:
Tạo chữ ký online miễn phí trên website
Nhấn click here to download your signature để tải ảnh về máy tính.
Xong thì up lên Host , như vậy là tạo xong chữ ký để chèn vào blog hay làm avatar
Thế là xong !!