Tạo chữ ký online miễn phí trên website

Nhiều khi bạn cần một chữ ký cho bài viết hay một avata để tạo dấu ấn một nickname trên blog/website hay diễn đàn.

Bạn lại không muốn sử dụng photoshop hay phần mềm chuyên dụng vì có thể do không biết sử dụng và không muốn cài đặt phần mềm.

Vậy bạn có thể thông qua các dịch vụ web miễn phí để tạo ra các chữ ký này.

Bài viết này giới thiệu cho các bạn cách tạo chữ kí online độc đáo với MyLiveSignature.Com.

Tạo chữ kí online với Mylivesignature.com
Bắt đầu thủ thuật:
Đầu tiên ban truy cập vào trang web: Mylivesignature.com
và thực hiện 5 bước sau để có 1 chữ kí như ý muốn.
Bước 1: Điền tên của bạn

Bước 2: Chọn font (có tất cả 120 font cho bạn chọn)

Bước 3: chọn kích thước

Bước 4: Chọn màu

Bước 5: Chọn kiểu hiển thị (nằm ngang, nghiêng...)

Cuối cùng ta có kết quả như bên dưới:

Nhấn click here to download your signature để tải ảnh về máy tính.
Xong thì up lên Host , như vậy là tạo xong chữ ký để chèn vào blog hay làm avatar
Thế là xong !!

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3