Cách phục hồi tài khoản Google bị vô hiệu hóa

Hãy bình tĩnh Nếu Google phát hiện hành vi sử dụng bất thường cho thấy tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, Google có thể tạm thời vô hiệu hoá quyền truy cập. Sẽ mất khoảng một phút đến 24 tiếng để phục hồi lại quyền truy cập tuỳ thuộc vào hành vi mà hệ thống của Google phát hiện.

Hoạt động tài khoản bất thường bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

- Nhận, xoá hoặc tải xuống số lượng lớn thư qua POP hoặc IMAP trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn đang nhận được thông báo lỗi, 'Khoá trong Khu vực 4', bạn có thể truy cập lại Gmail sau 24 tiếng chờ đợi.

Cách phục hồi tài khoản Google bị vô hiệu hóa

- Gửi số lượng lớn thư không gửi được (các thư bị gửi trả lại).
Sử dụng phần mềm chia sẻ tệp hoặc lưu trữ tệp, tiện ích bổ sung cho trình duyệt, hoặc phần mềm của bên thứ ba có thể tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn.

- Để nhiều tài khoản Gmail mở.

Các sự cố liên quan đến trình duyệt. Hãy lưu ý rằng nếu bạn thấy trình duyệt của mình liên tục tải lại khi cố gắng truy cập vào Hộp thư đến của bạn, có thể đã có sự cố với trình duyệt và bạn cần phải xoá bộ nhớ cache và cookie trong trình duyệt của mình.

- Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu, bị khoá, hoặc đang trong thời gian bảo trì : Bạn tạm thời không thể truy cập vào tài khoản của mình. Bạn sẽ có thể phục hồi quyền truy cập ngay, thường trong 24 giờ tới 1tuần.

- Nếu bạn đã đăng nhập, nhưng vẫn nhận được thông báo 'Lỗi Tạm thời (502)': Có nghĩa là tài khoản Gmail của bạn tạm thời không hoạt động. Nhìn chung, các lỗi này tự khắc phục trong vài phút, do đó hãy chờ một lát trước khi đăng nhập lại. Hãy lưu ý rằng trong khi tài khoản của bạn không truy cập được thì thư và thông tin tài khoản vẫn an toàn.

- Nếu bạn đă đăng nhập, nhưng vẫn tiếp tục nhận được các thông báo lỗi khác: Thử dọn sạch bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. Để biết hướng dẫn dọn sạch bộ nhớ cache và cookie, hãy sử dụng trình đơn 'Trợ giúp' trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn tin rằng tài khoản của mình đã bị vô hiệu hoá vì bị lỗi, hãy Click vào đây để Google có thể hỗ trợ bạn.