Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng nhiều của quý

Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng có nhiều của quý:

- Bạc thì ở trên đầu...

- Vàng thì ở trong răng...

- Đá quý thì ở trong thận...

- Và bất động sản thì ở trong quần.
Bài trước skip_previous
Bài sau skip_next
Đời sống 24 - Tri thức trực tuyến
TRANG TIN TRI THỨC TRỰC TUYẾN
Trang web này sử dụng cookie từ Google để phân phối dịch vụ của Google, cá nhân hóa quảng cáo và phân tích lưu lượng truy cập. Thông tin về việc bạn sử dụng trang web này được chia sẻ với Google. Sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của trang web.