Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng nhiều của quý

Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu và càng có nhiều của quý:

- Bạc thì ở trên đầu...

- Vàng thì ở trong răng...

- Đá quý thì ở trong thận...

- Và bất động sản thì ở trong quần.
Bài trước skip_previous
Bài sau skip_next
Đời sống 24