Quay phim màn hình và chỉnh sửa video online Recordcast

Recordcast là trang ứng dụng trực tuyến miễn phí 2 trong 1 bao gồm quay phim màn hình và chỉnh sửa video online, bạn có thể ghi lại bất cứ thứ gì đáng để chia sẻ trên màn hình của bạn bằng trình ghi màn hình trực tuyến tất cả trong một và trình chỉnh sửa video của Recordcast.

Sau khi quay phim màn hình lưu vào máy tính bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa video có sẵn ngay trên trang để hoàn thiện video của mình như: Tùy chỉnh, thêm văn bản, thêm nhạc....

Trên menu trang Recordcast có phần Learn mà bạn có thể truy cập, tại đó có rất nhiều thứ cho bạn tìm hiểu chẳng hạn như: Hướng dẫn chi tiết, bài đăng chuyên sâu và tài nguyên để giúp bạn tạo video chất lượng chuyên nghiệp một cách dễ dàng.
Quay phim màn hình và chỉnh sửa video online Recordcast

Các tính năng cơ bản của Recordcast

  • Không cần đăng ký, không cần đăng nhập, không cần cài đặt.
  • Thực hiện chụp màn hình toàn bộ màn hình, cửa sổ ứng dụng hoặc tab trình duyệt khi bạn cần.
  • Ghi âm qua webcam là tùy chọn; Lưu cục bộ, trên đĩa cứng của bạn ở định dạng WebM
  • Tùy chỉnh video màn hình của bạn bằng cách thêm văn bản, nhạc vào trình chỉnh sửa video tích hợp sẵn

Dùng thử Recordcast ngay bây giờ bằng cách truy cập vào: RecordCast

Recordcast còn rất nhiều tính năng thú vị bạn cứ từ từ khám phă nhé.