×

Thu dọn icon trong Notification Area cho win 7 - Notification Area Icons Cleaner for Win 7

Hộp thoại Notification Area Icons trong win 7 là nơi lưu giữ các icon của các phần mềm hay các tiện ích trong quá trình bạn sử dụng máy tính cho các công việc trên khay hệ thống.

Có nhiều icon của một số tiện ích nào đó khi bạn không còn sử dụng nhưng nó vẫn còn lưu ở đó.Như vậy khi bạn click Customize sẽ thấy rất nhiều icon rác.

Thu dọn icon trong Notification Area cho win 7 - Notification Area Icons Cleaner for Win 7

Để xóa sạch icon rác trong Notification Area Icons ta có thể dùng phần mềm Notification Area Cleaner for Windows 7, Windows 8 32bits và 64bits.

Bạn có thể tải về tại:
+ Notification Area Cleaner for Windows 7
Hoặc tải về ngay tại bài này với link ở cuối bài.

Sau khi tải về bạn giải nén và chạy chương trình, không cần cài đặt. Trước khi chạy bạn nên đóng tất cả các ứng dụng lại. Cửa sổ hiện ra bấm nút Clean.


Thu dọn icon trong Notification Area cho win 7 - Notification Area Icons Cleaner for Win 7

Link tải

+ Notification Area Icons Cleaner for Win 7 32-bit

+ Notification Area Icons Cleaner for Win 7 64-bit

Ads in post custom1